Sync Electric System

MAXLOYD WORM GEAR REDUCER เกียร์ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท ใช้เพื่อลดรอบมอเตอร์และเพื่มแรงบิด ประหยัดเนื้อที่ ติดตั้งง่าย, เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ใช้เพื่อลดรอบของมอเตอร์และเพิ่มแรงบิด มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการ ทั้งแบบหน้าแปลนเพลากลวงสำหรับประกอบมอเตอร์กับเกียร์ทดรอบโดยตรง, สามารถใช้ได้กับงานขับเคลื่อนทุกประเภท เช่น สายพานลำเลียง, ถังผสมวัตถุดิบ,ถังผสมปูน,เครื่องลากจูง,งานนากุ้ง(เครื่องเติมอากาศ),เครื่องจักร,เครื่องมือกลต่างๆ.

Related Products / สินค้าที่เกี่ยวข้อง